Hoạt động - Tin tức : Quỹ học bổng
Tin nhanh

Blog quechoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập luôn mang lại cho bạn sự hiểu biết về chính trị xã hội.QŨY HỌC BỔNG TƯƠNG TRỢ NGUYỄN TRÃI 71-78 & THÂN HỮU

Ngày 16/7/2009 vừa qua, bạn Hạnh Dung lớp 12D9 nk78 từ Mỹ về VN đã mang theo số tiền đóng góp của quý thầy cô, các anh chị em cựu HS Nguyễn Trãi hải ngoại gởi về cho Qũy Học Bổng Tương Trợ NT7178 & Thân Hữu. Tổng số tiền bạn Hạnh Dung đã chuyển cho Ban Điều Hành Qũy HBTT NT7178 & TH là 2,000USD (hai ngàn dollar Mỹ). Bên cạnh đó, Qũy HB cũng nhận thêm đóng góp của một số bạn khác như bạn Minh Tâm 12C6-78 ở Úc, bạn Quốc Nam 12C4-78 ở Hòa Lan, bạn Anh Thư 12D12-78 ở Mỹ, bạn Mai Anh 12A3-78 tại VN.

Với số tiền đóng góp nêu trên, tổng quỹ HBTT NT7178&TH đã vượt hơn 100 triệu đồng, một con số rất ấn tượng (xin xem chi tiết trong file đính kèm). Với số tiền quỹ này, BĐH quỹ HB dự kiến năm nay sẽ trao khoảng 35 đến 40 suất Học Bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các HS vào ngày truyền thống Nguyễn Trãi (16/8 âm lịch). Đây là một tin rất vui cho các em HS Nguyễn Trãi học khá giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn trong năm nay.

Thay mặt BĐH quy HBTT NT7178 & TH xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị em cựu HS Nguyễn Trãi hải ngoại và các bạn trong ngoài nước đã hỗ trợ cho chương trình từ thiện này. Kính mong quý thầy cô và các anh chị em và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong lần sau và BĐH qũy HB cũng rất mong tiếp tục nhận thêm đóng góp của thầy cô, các anh chị em và các bạn cựu HS Nguyễn Trãi khác.

Kính chúc quý thầy cô, các anh chị em cùng các bạn cựu HS Nguyễn Trãi được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống

Thay mặt Qũy HBTT NT7178 & TH

Trần Khánh Trung
NT12C4-78

*************************************

From: TrungTranKhanh
Sent: Tuesday, July 07, 2009 6:37 PM

Subject: Thong bao sat nhap 2 qui HB 12C4-78 va NT7178, hoat dong cua khoi lop NT7178 6 thang dau nam 2009

Than goi cac ban cuu HS Nguyen Trai khoi lop NT7178

Da lau ban dieu hanh qui HB - Tuong Tro NT7178 khong co thong tin ve hoat dong cua quy cho cac ban, thanh that xin loi

Tu dau nam 2009 den nay, du ban ron cac ban NT7178 van co duoc nhung buoi gap go nhu hop mat tat nien, tham vieng thay co Nguyen Trai, hop mat nhan dip thay co ban be o hai ngoai ve tham que huong.

Xin goi cac ban mot vai hinh anh ve cac hoat dong cua Cuu HS Nguyen Trai khoi lop NT7178 trong 6 thang qua gom: tham vieng mot so thay co, don co Hanh o hai ngoai ve VN, hop sat nhap 2 qui HB. Ngoai ra con co gap go mot so ban be o hai ngoai ve VNThua cac ban

Trong nam ngoai, sau ngay hop mat 2Aug08, chung ta da thanh lap qui HB NT7178 voi so tien qui ban dau la hon 40 trieu VND (>2,000USD). Voi so qui ban dau nay chung ta da trao tang duoc 6 suat HB cho cac em HS Nguyen Trai cung voi qua tang cho mot so thay co co cuoc song kho khan. Truoc do qui HB NT12C4 va than huu la qui HB do tap the lop 12C4 77-78 quan ly da hoat dong duoc 7 nam voi su dong gop khong chi tu cac thanh vien 12C4 ma con la dong gop cua ra nhieu cac ban lop khac cung nhu cac thay co va anh chi cuu HS Nguyen Trai khac. Trong nam nay sau khi xin y kien chung va hop 2 ban dieu hanh cua 2 qui vao ngay 2 thang 7 nam 2009, Cac ban da thong nhat sat nhap 2 qui nay lam mot va mang ten QUI HOC BONG –TUONG TRO NGUYEN TRAI 71-78 & THAN HUU
Thanh vien Ban Dieu hanh Qui HB - Tuong Tro NT7178 & Than Huu bao gom thanh vien cua ca 2 qui HB sat nhap lai:

1. Nguyen Thi Bich Anh 12A3-78
2. Nguyen Thi Mai Anh 12A3-78 (thanh vien moi tham gia BDH)
3. Vo Thi Phuong Loan 12C4-78 (Houston Texas, USA)
4. Nguyen Thi Anh Nguyet 12C6-78
5. Nguyen Thi Dinh 12D10-78
6. Lam Kiem Phuong 12D12-78
7. Tran Huu Quy 12A1-78 (Houston Texas, USA)
8. Lam Van Quan 12C6-78
9. Phung Duc Tuan 10C6-76
10. Bui Duc Hung 12C4-78
11. Huynh Quan Trinh 12C4-78
12. Thai Thuong Thuong 12C4-78
13. Tran Khanh Trung 12C4-78

Voi so luong nhan su dong dao nay, BDH moi se co nhieu hoat dong thiet thuc cho chuong trinh qui HB danh cho HS Nguyen Trai nam nay
Thua cac ban

Nam 2009 qua la mot nam kho khan ve kinh te cho tat ca chung ta. Nguoi nguoi kho khan, nha nha kho khan. Nhu vay chung ta hieu rang gia dinh cac em hoc sinh Nguyen Trai cang kho khan hon. Chinh vi le do, viec giup do cho cac em luc nay lai can thiet hon bao gio het.

Thay mat ban dieu hanh quy HB - Tuong Tro NT7178 & Than Huu (goi tat la qui NT7178) xin duoc keu goi cac ban tiep tuc ung ho cho hoc bong danh cho hoc sinh ngheo nhung hieu hoc cua Nguyen Trai trong nam nay. Tu dau nam den nay qui NT7178 cung da nhan duoc mot so dong gop tu cac thay co, cac ban trong ngoai nuoc. Hien nay qui con ton khoang hon 40 trieu VND (> 2,000USD) cong voi so tien tu qui HB 12C4-78 gan 20 trieu VND nua chung ta co khoang hon 60 trieu VND. So tien nay kha lon nhung BDH chung toi van can them su dong gop cua cac ban de co the ho tro cho cac HS Nguyen Trai ngheo, hieu hoc cung nhu giup do cac hoan canh kho khan cua thay co^ cu o Nguyen Trai. Rat mong duoc cac ban quan tam va ho tro cho chuong trinh.

Xin chan thanh cam on cac ban

Thay mat Ban Dieu Hanh Qui Hoc Bong - Tuong Tro NT7178 & Than Huu

Tran Khanh Trung
Cuu HS Nguyen Trai 12C4-78

 

Khách thứ: 374988
© 2004 - Công ty TNHH Ngàn Phương thiết kế.